Nextlevel Production

Elektronik og video nyheder

General

Eksport af elektronik

F1
Eksport er lig med et lands salg af varer eller ydelser til et andet land. Eksporten kan være forbundet med ekstra udgifter i form af told eller andet. Eksporten spiller en afgørende rolle for det enkelte lands økonomi og er med til at afgøre, hvor konkurrencedygtigt landet er.

Hvad er eksport?

Du hører eller læser sikkert om, at Danmarks eksport er faldet eller steget i ny og næ, og det dækker simpelthen over det antal af varer, som de danske virksomheder sælger til udlandet. Eksport er derfor også det modsatte af import, som er betegnelsen for de varer eller ydelser, som vi køber fra udenlandske markeder. Eksport er en ganske vigtig indtægt for Danmark, da en stor del af vores statsøkonomi er baseret på den indtjening, som eksporten giver.

Eksporten er afhængig af en række af faktorer. Blandt andet Danmarks forhold til udlandet, som du så det under Muhammed-krisen, hvor en lang række af muslimske lande ikke længere ville købe eksempelvis varer fra Arla, selvom virksomheden i og for sig intet havde at gøre med krisen.

I det hele taget kan eksport bruges politisk. Hvis en række af lande ønsker at isolere et andet land – både økonomisk og kulturelt – kan disse iværksætte en handelsembargo. Det betyder, at der ikke længere må eksporteres varer til landet, ligesom der normalt heller ikke bliver importeret varer fra det pågældende land. Det er en streng økonomisk straf, og den viser netop, at et lands eksport i høj grad er med til at sikre dets økonomi.

Eksport og betalingsbalancen

Betalingsbalancen er den samlede opgørelse over transaktioner mellem udlandet og Danmark, og betalingsbalancen er igen inddelt i flere delbalancer. Her kan du blandt andet finde handelsbalancen, som viser forholdet mellem eksport og import.

Hvis Danmark skal tjene flest mulige penge, skal eksporten være større end importen. Ser det sådan ud, vil det have en positiv indflydelse på betalingsbalancen. Og de senere år har faktisk budt på meget fine resultater, hvad angår forholdet mellem eksport og import.

Hvad kan en virksomhed eksportere?

Når vi taler om, at Danmark klarer sig godt med hensyn til eksport, er det fordi, at der er mange danske virksomheder, som kan levere produkter og ydelser, der er så særegne, at udlandet ikke selv kan producere dem bedre. Det gælder blandt andet i medicinalindustrien, hvor Novo Nordisk i mange år har været en ledende spiller på markedet, hvad angår produktion af lægemidler til behandling af diabetes. Men også et firma som LEGO har en stor eksport.

Danmark eksporterer til mange forskellige lande, og den største del af vores eksport foregår inden for EU. Derfor er Danmark også afhængig af, at det går andre lande godt. Hvis de ikke har nogen penge at købe varer for, vil de stoppe med eller i bedste fald reducere deres import.

Det så vi blandt andet under finanskrisen, hvor problemerne med at skaffe penge skabte ringe i vandet, som stort set påvirkede alle markeder. Der opstår så at sige en selvforstærkende effekt. Hvis vi ikke kan eksportere i samme grad som tidligere, kan vi heller ikke importere i samme grad. Det er ond cirkel, som kan være svær at bryde.